Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Levensbedreigende situatie? Bel 112

Privacy

Alle gegevens over uw contact met de huisartsen-spoedpost slaan wij elektronisch op. Alleen huisartsen, doktersassistenten en triage-assistenten hebben toegang tot deze informatie. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Ons privacyprotocol zorgt ervoor dat er zorgvuldig en veilig met gegevens wordt omgegaan.

Beveiligde verbinding

Als u contact heeft gehad met de huisartsen-spoedpost, wordt dit via een beveiligde verbinding doorgegeven aan uw eigen huisarts. Zo blijft deze op de hoogte van de behandeling op de huisartsen-spoedpost.

Inzage in uw medische gegevens?

Als u bij uw eigen huisarts of via www.volgjezorg.nl toestemming heeft gegeven voor inzage in uw patiëntendossier, dan zijn bepaalde gegevens van u zichtbaar voor de waarnemend huisarts op de huisartsenpost. Denk bijvoorbeeld aan uw recente bezoeken aan de huisarts, uw mogelijke allergieën en uw belangrijkste aandoeningen. Als u bij uw apotheker of via www.volgjezorg.nl toestemming heeft gegeven, is ook uw medicatie op de huisartsen-spoedpost zichtbaar.

Zonder uw toestemming vooraf kan de waarnemend huisarts niet bij uw dossier van uw eigen huisarts. Ook niet als dat op dat moment wenselijk zou zijn en u alsnog toestemming geeft aan de waarnemend huisarts. Het is dus belangrijk dat u dit zelf vóóraf regelt. Op volgjezorg.nl staat dit goed uitgelegd en kunt u uw toestemming regelen.

Opname telefoongesprekken

Alle telefoongesprekken met de huisartsen-spoedpost, zowel inkomende als uitgaande gesprekken, worden opgenomen en bewaard. De gesprekken worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim. Bij fouten, klachten of voor trainingsdoeleinden kunnen we de gesprekken beluisteren en beoordelen. Als u een telefoongesprek in het kader van klachtenopvang- en bemiddeling wilt beluisteren, kunt u een verzoek indienen bij de klachtenfunctionaris door te mailen naar klachtenhuisartsenpost@neohuisartsenzorg.nl.

Privacyverklaring

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg, per 25 mei 2018). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie. En uiteraard beveiligen wij uw gegevens tegen inbreuk door derden. Sinds de Wetbescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg[1]), hebben we een privacyverklaring opgesteld. Hierin hebben we beschreven hoe we met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. We zetten uw rechten hieronder nog een keer op een rij:

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze kwaliteitsfunctionaris via info@neohuisartsenzorg.nl onder vermelding van ‘Inzage medische gegevens’.

Recht op vergetelheid

Wanneer blijkt dat de door ons ingevoerde gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u eisen om dit door te geven aan andere organisaties die deze gegevens van ons hebben ontvangen. Bij dit alles kán het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.

Recht op dataportabiliteit

Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in een standaardformaat van ons te ontvangen.

[1] De AVG staat ook bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Huisartsendossier

Alle zorgverleners in Nederland zijn verplicht om te registeren of patiënten wel of geen toestemming verlenen voor elektronische inzage in hun medisch dossier.

Heeft u nog geen toestemming gegeven voor inzage in uw medisch dossier? Inzage maakt het voor de huisartsen op de huisartsenpost mogelijk om uw belangrijkste medische gegevens in te zien als u een keer 's avonds, 's nachts of in het weekend geholpen moet worden. Meer informatie hierover, waaronder het formulier waarmee u de toestemming kunt regelen, vindt u op de website www.volgjezorg.nl. Via deze website kunt u ook (direct) online toestemming regelen met uw DigiD.