Nieuwe pauze vaccinatie met AstraZeneca voor mensen jonger dan 60 jaar

Het ministerie van VWS besloot vrijdag om het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tot en met woensdag 7 april te pauzeren voor alle mensen onder de 60 jaar (geboren in 1961 of later). Dit besluit is genomen nadat er in Nederland twee nieuwe (in totaal vijf) meldingen van uitgebreide trombose in combinatie met verlaagde bloedplaatjes zijn gedaan bij bijwerkingencentrum Lareb. Op dit moment doet het Europese geneesmiddelenbewakingscomité van de EMA onderzoek naar deze mogelijke zeldzame maar zeer ernstige bijwerking. Woensdag 7 april verwachten ze de resultaten van dit onderzoek. Dan wordt een nieuwe afweging gemaakt over de inzet van AstraZeneca. De geplande vaccinaties met AstraZeneca voor mensen die in 1960 of eerder geboren zijn, gaan gewoon door.

De 5 patiënten hadden allemaal uitgebreide trombose in combinatie met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes. Deze afwijkingen traden op 7-10 dagen na vaccinatie. De kans hierop is met 0,00125% (1 op 80.000) heel erg klein. Veel kleiner dan de kans om een corona-infectie te krijgen.

Pas gevaccineerd en heeft u klachten?

Krijgt u echter plotseling last van kortademigheid, neurologische uitvalsverschijnselen, plotselinge hevige pijn in buik of benen, onverklaarde kleinere of grotere blauwe plekken op meerdere plaatsen of andere plotseling optredende hevige klachten, op dag 3 t/m 10 na vaccinatie? Belt u dan onmiddellijk met de huisartsenpost of tijdens kantooruren met uw eigen huisarts.

Zie voor meer informatie het RIVM-nieuwsbericht, de veelgestelde vragen van het RIVM met vragen en antwoorden pauze vaccinatie AstraZeneca of vragen en antwoorden over coronavaccinatie op Rijksoverheid website.